Podajniki wibracyjne do każdej aplikacji


Podajniki wibracyjne - producent

Zasilacze

Zasilacze

Cyfrowy kontroler o zmiennej częstotliwości do podajnika wibracyjnego. Model SDVC31-S, SDVC31-M

  • Regulacja częstotliwości
  • Regulacja napięcia
  • Płynność posuwu detali
  • Cyfrowy wyświetlacz LED
  • Miękki start
  • Sterowanie zewnętrzne ON / OFF
  • Zwłoka ON / OFF

Wymiary: 190x53,6x94,5 mm Waga: SDVC31-S: 560g (bez osprzętu), SDVC31-M: 610g (bez osprzętu)

Regulacja częstotliwości:
Użytkownik może ustawić częstotliwość wyjściową sterownikiem do najlepszej częstotliwości drgań podajnika wibracyjnego, aby uzyskać energooszczędny efekt płynnego podawania detali na ścieżce.

Automatyczna regulacja napięcia:
Zadaniem której jest wyeliminowanie zmiennej prędkość posuwu spowodowanej zarówno częstotliwością wahań napięcia sieciowego jak i spowodowane zmienną częstotliwością zasilania przemysłowego.

Łagodny start:
W celu uniknięcia szarpnięć podawanego detalu przy załączaniu kontrolera - co może niekorzystnie wpłynąć na jego orientację na ścieżce. Kontroler może delikatnie zwiększyć napięcie wyjściowe od 0 do zadanej wartości przy starcie.

Sterowanie nadrzędna kontrolera ON/OFF:
Sterownik posiada dwa gniazda sterowania dla czujnika ON / OFF. Czujnik lub sterownik można podłączyć do w/w gniazd , aby włączyć lub wyłączyć sterownik.

Kontrola ON/OFF, czujnik fotoelektryczny:
Jako opcję wyposażenia można podłączyć do gniazda inteligentny czujnik fotoelektryczny , może on sterować pracą kontrolera ON/OFF .

Pilot kontroli prędkości:
Napięcie wyjściowe regulatora można ustawić zdalnie za pomocą zewnętrznego potencjometru, Sterownika lub sygnału 1,5V DC

Kontrola wyjścia 24 VDC:
Wyjście kontroli zasilacza ma moc 24VDC . Złączony czujnik kontroli ma nadrzędny wpływ na pracę ON/OFF zasilacza . Pracę kontroli może nadzorować czujnik napełnienia bieżni lub inne urządzenie zewnętrzne.

Blokada panelu sterowania:
W celu zablokowania wszystkich przycisków na panelu sterowania, należy nacisnąć przycisk ON / OFF i przytrzymać przez 2 sekundy. Zapobiegnie to niepożądanym bądź przypadkowym zmianom parametrów ustawienia pracy kontrolera.

Max nastawa napięcia wyjściowe:
Max napięcie wyjściowe można ustawić w celu ochrony podajnika wibracyjnego jak również od uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez wysokie napięcie.

Ochrona przed przegrzaniem:
Jeżeli wewnętrzna temperatura kontrolera jest wysoka, kontroler nie odda swojej mocy, wstrzyma pracę swoją oraz urządzenia podłączonego.

Zabezpieczenie nad prądowe:
Jeśli prąd wyjściowy przekracza wartości znamionową, kontroler nie odda swojej mocy, wstrzyma pracę swoją oraz urządzenia podłączonego.

Zabezpieczenie przed zwarciem:
Jeśli na wyjściu kontrolera pojawi się zwarcie, bezpiecznik wewnątrz kontrolera rozłączy układ elektryczny zasilacza. Bezpiecznik ochroni kontroler i podajnik wibracyjny od z dalszych uszkodzeń mechanicznych.Dane techniczne

Dane techniczne

Galeria zdjęć


tel.: 94 372 13 75
fax : 94 372 13 76
e-mail: info@pneumatec.pl